Algemene voorwaarden

Privacybeleid & Disclaimer

Verboden Voor Mannen, hierna aangeduid als VVM-magazine, is onderdeel van My World of Words. VVM-magazine neemt uw uiterst privacy serieus. VVM-magazine hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van VVM-magazine, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan dit privacybeleid, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met VVM-magazine en zijn niet voldoende om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op VVM-magazine te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur etc.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies verzamelen informatie die nodig zijn voor het juist functioneren van de website. Cookies van verbodenvoormannen.net zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om VVM-magazine te gebruiken. Echter, wanneer je jezelf aanmeldt voor onze VVM-nieuwsbrief word je e-mailadres geregistreerd. De persoonlijke informatie die wij hiervoor ontvangen, verzamelen en/of verwerken, gebruiken we op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden. Privacy wordt te allen tijde gewaarborgd.

Links naar andere sites & advertenties

VVM-magazine maakt gebruik van advertenties van derden ter ondersteuning van de website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en tracking bugs op onze site.
VVM-magazine bevat links waarmee je VVM-magazine verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. VVM-magazine heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.
VVM-magazine is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op VVM-magazine

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeke dit te melden aan de hoofdredactie via ons contactformulier.
Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u eveneens contact opnemen met de hoofdredactie via ons contactformulier. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Copyright

Alle teksten, afbeeldingen en foto’s geplaatst op VVM-magazine zijn eigendom van VVM-magazine en mogen onder geen beding worden gekopieerd zonder toestemming. Informatie over collectie’s en persfoto’s van producten mogen eventueel wel mogen overgenomen, mits VVM-magazine duidelijk wordt genoemd als bron (met link of met volledig websitenaam: verbodenvoormannen.net) , het sturen van een mailtje wordt erg gewaardeerd.

Gebruik van foto’s/afbeeldingen op VVM-magazine

Onze eigen gemaakte of andere gebruikte foto’s (met de persfoto’s als uitzondering) mogen zonder toestemming nooit worden overgenomen!! Wil je toch een foto van ons gebruiken, vraag dan altijd om toestemming via ons mail adres verbodenvoormannen@gmail.com. Als je zonder toestemming foto’s en/of teksten overneemt, dan schendt je daarmee ons auteursrecht en dat is strafbaar.

Minderjarigen

Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan VVM-magazine onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. VVM-magazine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. VVM-magazine behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van VVM-magazine indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie VVM-magazine

De redactie van VVM-magazine is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van VVM-magazine te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van VVM-magazine, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van VVM-magazine, de verdere toegang tot c.q. deelname aan VVM-magazine voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De redactie van VVM-magazine is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Follow my blog with Bloglovin